Koncert - Deň detí 3.6.2022 ZŠ Horné Srnie

Fašiangy 2022 Horné Srnie

HUDOBNÝ ODBOR

Hudobný odbor ponúka žiakom štúdium hry na zobcovú flautu, priečnu flautu, klarinet, saxofón, trúbku, lesný roh, pozaunu, tenor, tubu, klavír, akordeón, gitaru, basgitaru, bicie a  spev.

Viac informácií…

TANEČNÝ ODBOR

Tanečný odbor rozdeľujeme do troch kategórií- prípravné štúdium, 1. stupeň, 2. stupeň. Každá kategória je zameraná na spôsobilosť žiakov a ich primeraný vývoj pri tanci.

Viac informácií…

VZDELÁVACIE KURZY

Pripravujeme pre Vás rôzne vzdelávacie kurzy.

Viac informácií…

„„Hudba je univerzálna reč ľudstva.“

— Henry Wadsworth Longfellow americký básnik 1807 – 1882

Pripravované kurzy:

Lektori

Hudba je významným prostriedkom harmonizácie osobnosti, rozvíja schopnosť empatie, vnímania, prežívania, tolerancie a spolupráce. 

Chcete sa naučiť hrať na hudobný nástroj?