Brass Music Academy – hudobná škola

so sídlom v …………………………..Vám ponúka možnosť študovať v hudobnom a tanečnom odbore.

Hudobný odbor:

 • hra na zobcovú flautu

 • hra na priečnu flautu

 • hra na klarinet

 • hra na saxofón

 • hra na trúbku

 • hra na lesný roh

 • hra na pozaunu

 • hra na tenor

 • hra na tubu

 • hra na bicie nástroje

 • spev