Platba:Vyučovacia hodinaPočet hodínPočet splátokVýška splátkyCelkovo za rok 
Mesačne20€41080€800€
Polročne19€182342 €684€
Ročne18€361648€648€

Prihlasiť sa môžete od 1.7.2024 do 15.8.2024

 • Účastník kurz je povinný uhradiť poplatok najneskôr do 15.8.2024

 • Platobné údaje:

  • Číslo účtu BMA vo formáte IBAN: SK6883300000002801962209
  • KS: 0308
  • VS: 20242025
  • Informácia pre príjimateľa: Uviesť meno a priezvisko žiaka (POVINNÝ ÚDAJ!)
  • BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX (pre zahraničný platobný styk)4

Poplatok slúži na úhradu nákladov za prenájom priestorov, energie, odmenu lektorom, 

učebné pomôcky a zabezpečenie širokých služieb, ktoré sú spojené s prevádzkou hudobnej školy. 

Poplatok je možné uhradiť mesačne, polročne alebo ročne. 

*Kurzy nefinancuje ministerstvo školstva. 

 

Prihláška je záväzná.

Každý účastník kurzu má svoj individuálny študijný plán ktorý bude nastavený na základe jeho predošlých skúseností na dosiahnutie stanoveného cieľa.

V prípade, ak záujemca kurz  zanechá, zaplatený poplatok sa nevracia.
*Nezaplatenie príspevku je dôvodom na ukončenie kurzu účastníka.