Brass Music Academy o.z.

Sídlo:

Brnianska 2038/1, 911 05 Trenčín – Zlatovce

IČO: 53596323

Registračné číslo: VVS/1-900/90-61088
Registrový úrad: MV SR

Brass Music Academy o.z.

Sídlo: Brnianska 2038/1, 911 05 Trenčín - Zlatovce

IČO: 53596323

Registračné číslo: VVS/1-900/90-61088

Registrový úrad: MV SR


Kontakt:

Mob.: 0950 405 069
E-mail: info@brassmusicacademy.sk
srnka band – kopia 300x282 - Zriaďovateľ

Copyright (C) 2021 Brass Music Academy School Zone | Developed By Rara Theme. Powered by WordPress.