Fašiangy 2022 Horné Srnie

HUDOBNÝ ODBOR

Hudobný odbor ponúka žiakom štúdium hry na zobcovú flautu, priečnu flautu, klarinet, saxofón, trúbku, lesný roh, pozaunu, tenor, tubu, klavír, akordeón, gitaru, basgitaru, bicie a  spev.

Viac informácií…

TANEČNÝ ODBOR

Tanečný odbor rozdeľujeme do troch kategórií- prípravné štúdium, 1. stupeň, 2. stupeň. Každá kategória je zameraná na spôsobilosť žiakov a ich primeraný vývoj pri tanci.

Viac informácií…

VZDELÁVACIE KURZY

Pripravujeme pre Vás rôzne vzdelávacie kurzy.

Viac informácií…

„„Hudba je univerzálna reč ľudstva.“

— Henry Wadsworth Longfellow americký básnik 1807 – 1882

Pripravované kurzy:

Lektori

Hudba je významným prostriedkom harmonizácie osobnosti, rozvíja schopnosť empatie, vnímania, prežívania, tolerancie a spolupráce. 

Chcete sa naučiť hrať na hudobný nástroj?