Ako mám poukázať 2% (3%) z dane?

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto 2% percentá poukazuje. Iný postup existuje pre Zamestancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov a iný pre Živnostníkov, či Firmy či Organizácie.

ZAMESTNANEC

 

 1. Do 15.02. vypýtajte si ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň od zamestnávateľa
 2. Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa
 3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov
 4. Tlačivá Vyhlásenie aj Potvrdenie doručte do 30.04. na Váš daňový úrad

ŽIVNOSTNÍK ALEBO FIRMA

 1. V daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane
 2. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03. na Váš daňový úrad
 1. Do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v predchádzajúcom roku neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v predchádzajúcom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v predchádzajúcom roku dobrovoľnícky pracovali.
 4. Do kolónky prijímateľa  – Oddiel II., riadky 15 až 21 vyplňte naše údaje: Riadok 15 – IČO: 53596323, Riadok 16 – Právna forma. Občianske združenie, Riadok 17 – Obchodné meno(názov): Brass Music Academy o.z. Riadok 18 – Sídlo – Ulica: Brnianska Riadok 19 – Súpisné/orientačné číslo: 2038/1, Riadok 20 – PSČ: 911 05, Riadok 21 – Obec:  Trenčín
 5. Naše údaje napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu nám chcete poukázať –

 – V riadku 12 sa uvádza daň daňovníka znížená o daňový bonus podľa § 33 zákona a daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona, vypočítaná v roku, v ktorom sa podáva toto vyhlásenie; uvádza sa suma z riadku 24 z Potvrdenia o zaplatení dane , ktoré je súčasťou tohto vyhlásenia.

 – V riadku 13 sa uvádza suma zaokrúhlená na eurocenty nadol, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3 eurá.

 1. Ak nám chcete oznámiť, že ste práve Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno, priezvisko, trvalý pobyt) = zaškrtnite štvorček na konci tlačiva pred dátumom a Vašim podpisom
 2. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04. na daňový úrad – adresu Vášho príslušného daňového úradu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 
 3. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 4. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech nášho obč.združenia

Vypĺňate priamo do Vášho daňového priznania, takže máte čas do 31. marca. Vaše 2 % z dane môžete poukázať, ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov, zaplatili ste daň a nemáte nedoplatok na dani, ani za predchádzajúce obdobia.

 1.   Vyplňte si Daňové priznanie právnických osôb. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2 % – VIII. oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
 2.   Vypočítajte si:

– 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech Brass Music Academy o.z. – táto suma musí byť minimálne 3 eurá.

– 3 % z vašej zaplatenej dane, ak ste počas roka 2020 odpracovali minimálne 40 dobrovoľníckych hodín pre jednu alebo viac neziskových organizácií spolu – požiadajte ich o vystavenie Potvrdenia o výkone dobrovoľníckej činnosti.

 1.   Doplňte identifikačné údaje o našej Nadácii: Brass Music Academy o.z., Brnianska 2038/1 911 05 Trenčín, IČO: 53596323  Číslo nášho účtu nepotrebujete, keďže celú daň platíte daňovému úradu, ktorý následne zasiela Vami poukázané 2 % prijímateľovi.
 2.   Vyplnené daňové priznanie doručte (odošlite poštou) najneskôr do 31. marca na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. POZOR! Doručiť tlačivá  na príslušný daňový úrad a nie na sídlo nášho združenia – adresu Vášho príslušného daňového úradu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost .

5.    Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli Vaše 2 % z dane na účet Brass Music Academy o.z.