Platba:Vyučovacia hodinaPočet hodínPočet splátokVýška splátkyCelkovo za rok 
Mesačne18€41072€720€
Polročne16€182288 €576€
Ročne15€361540€540€
Platba:Vyučovacia hodinaPočet hodínPočet splátokVýška splátkyCelkovo za rok 
Mesačne22€41088€880€
Polročne20€182360 €720€
Ročne19€361684€684€
Platba:Vyučovacia hodinaPočet hodínPočet splátokVýška splátkyCelkovo za rok 
Mesačne15€41060€600€
Polročne14€182252 €504€
Ročne13€361468€468€

Prihlasiť sa môžete od 2.5.2023 do 15.8.2023

 • Študent alebo zákonný zástupca (rodič) je povinný uhradiť školné najneskôr do 15.8.2023

 • Platobné údaje:

  • Číslo účtu BMA vo formáte IBAN: SK6883300000002801962209
  • KS: 0308
  • VS: 20232024
  • Informácia pre príjimateľa: Uviesť meno a priezvisko žiaka (POVINNÝ ÚDAJ!)
  • BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX (pre zahraničný platobný styk)

Školné  slúži na úhradu nákladov za prenájom priestorov, energie, plat pedagógov, 

učebné pomôcky a zabezpečenie širokých služieb, ktoré sú spojené s prevádzkou hudobnej školy. 

 

Školné sa platí mesačne, polročne alebo ročne. 

 

*Školu nefinancuje ministerstvo. 

 

Prihláška je záväzná.

Každý žiak má svoj individuálny študijný plán ktorý bude nastavený na základe jeho predošlých skúseností na dosiahnutie stanoveného cieľa.

V prípade, ak záujemca (žiak) štúdium zanechá, zaplatené školné sa nevracia.
*Nezaplatenie príspevku je dôvodom na vylúčenie žiaka zo štúdia.