Školné ZUŠ sa platí formou dvoch polročných platieb za každý polrok osobitne.

  • Zákonný zástupca (rodič) je povinný uhradiť školné najneskôr do 25. októbra za príslušný prvý polrok 
  • Za druhý polrok je zákonný zástupca (rodič) povinný uhradiť školné najneskôr do 25. februára

Platobné údaje:

  • Číslo účtu vo formáte IBAN: SK6883300000002801962209
  • KS: 0308
  • VS: Číslo žiaka (vygenerované el. prihláškou, alebo pridelené školou)
  • Informácia pre príjimateľa: Uviesť meno a priezvisko žiaka (POVINNÝ ÚDAJ!)
  • BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX (pre zahraničný platobný styk)

• Prípravné štúdium skupinové (5 - 7 rokov)
• Prípravné štúdium individuálne (5 - 7 rokov)
• Základné štúdium (I. a II. Stupeň štúdia) (8 - 17 rokov)
• Štúdium pre dospelých (študenti od 18 do 25 rokov)
• Štúdium pre dospelých (od 18 do 25 rokov)

• Prípravné štúdium
• Základné štúdium (I. a II. Stupeň štúdia)
• Štúdium pre dospelých (študenti od 18 do 25 rokov)
• Štúdium pre dospelých (od 18 do 25 rokov)