AKREDITOVANÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY


Prezenčná forma / 8 vyučovacích hodín

Jaro Musil 1 e1612089354956 - Notačný program Sibelius

Ing. Jaroslav Musil

Software Engineer

Absolvent VUT Brno – výpočtová technika, pedagogické doplnkové vzdelanie, absolvent ZUŠ, odbor
gitara, aktívny hudobník, aranžér, hudobná réžia.

História: 

Výskumný ústav výpočtovej techniky, pedagóg strednej odbornej školy, hudobné nahrávacie
štúdio – vedúci, aranžmány, hudobná réžia, hudobná prax v zahraničí, manažér pre školy v spolupráci
s rôznymi firmami a organizáciami – support softvérových produktov, prezentácie, školenia, preklady
zahraničných odborných materiálov, manuály, príručky, články a testy v časopisoch, projekty pre školy.
Prednáša na VUT Brno odbor audio inžinierstva.