Kritéria na prijatie do Hudobného odboru:

 

  • Základné kritérium je rytmus.
  • Trpezlivosť, precíznosť, vytrvalosť a radosť z hudby.
  • Prihliada sa aj na individuálne fyziologické predpoklady podľa zvoleného nástroja.